Uthyrningspolicy

Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande. Därför är vi måna om att du som söker uppfyller våra uthyrningskriterier.

Du som är sökande

 • Sökanden måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.
 • Sökanden måste ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Inkomsten ska kunna styrkas med ett intyg. Bedömningen av inkomsten som godtagbar grundas på Konsumentverkets riktlinjer där cirka 1/3 av inkomsten bör kunna gå till hyran.
 • En sökande som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst har möjlighet att lämna borgensman som säkerhet. Borgenären ska då uppfylla samma krav som ställs på dig som sökande samt att dess inkomst därutöver ska kunna täcka både sina egna och dina boendekostnader.
 • Sökanden får inte ha några betalningsanmärkningar. Sökanden ska ha god kreditvärdighet. Vi gör rutinmässigt en kreditupplysning på alla blivande hyresgäster. Den får inte visa på betalningsanmärkningar, skulder eller för boendet andra negativa referenser.
 • Sökanden skall ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne. Arkon AB förbehåller sig rätten att ta referenser från tidigare hyresvärdar.

Övrigt

 • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne ska vara folkbokförd i lägenheten.
 • Vid kontraktskrivande ska du/ni kunna uppvisa giltig legitimation.
 • Alla hyresgäster hos Arkon är skyldiga att ha en giltig hemförsäkring.
 • Vi tillåter generellt inte uthyrning i andra hand.

För allas trivsel

 • Vi förespråkar en husdjursfri miljö i våra bostäder.
 • Det är inte tillåtet att röka i Arkon’s fastigheter (varken i lägenheter, på balkonger eller i korridorer).

Välkommen till Arkon