Info för mig som hyresgäst

Välkommen att kontakta oss när du har frågor om ditt boende.
Vi hjälper dig med uthyrning, visning av lägenheter, felanmälningar, besiktningar, parkeringsplatser, tillval i lägenheten, uppsägningar och mycket mer.

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan går det bra att ringa oss.
Telefon: 0140-162 63
Jourtelefon: 0140-162 63 vardagar efter 16.00 samt helger
E-post:info@arkon.se

Eller besök vårt kontor på Östra Järnvägsgatan 14, Tranås.

Under jourtid ringer du bara om ditt ärende är akut, övriga ärenden ber vi er avvakta med till nästkommande arbetsdag. Har du själv orsakat ärendet och behöver hjälp under jourtid så debiterar vi en inställelseavgift på 500 kr.

Kontorstid

Mån-tors: kl. 08:00-16:00

Välkommen som hyresgäst hos oss på Arkon!

Vi hoppas att du ska trivas hos oss och med ditt nya boende. Här har vi samlat information, tips och råd som vi tror kan underlätta och hjälpa dig som hyresgäst hos oss.

Tillträda lägenheten

Normalt får du nycklarna till din lägenhet på tillträdesdagen kl. 12:00, eller enligt överenskommelse. Om tillträdesdagen infaller på en helgdag får du nycklarna nästkommande vardag.

Besiktning

Din lägenhet har besiktigats innan du flyttar in, både avseende städning och eventuella skador. Din lägenhet ska därför vara ren och fräsch när du flyttar in. Skulle du mot förmodan ha några synpunkter på städning eller liknande ber vi dig kontakta oss omgående.

Nycklar

När du flyttar in får du 3 st lägenhetsnycklar samt nycklar för ev. tvättlås och postfack. Om du önskar extra lägenhetsnycklar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med detta. Extra nycklar debiteras med f.n. 250 kr/st.

Tänk på att nycklarna till din lägenhet, tvättstuga, postfack mm är en värdehandling. De ska förvaras och hanteras ansvarsfullt. Om du har råkat tappa bort dina nycklar hör du av dig till oss. Vi hjälper dig att skaffa nya nycklar och ev. lås. Kostnaden för nycklar och ev. låsbyte får du själv stå för.
Glöm inte att anmäla förlust av nycklar till polisen och till ditt försäkringsbolag.

 

Viktigt att tänka på

Vi är angelägna om att alla ska trivas med att bo hos oss på Arkon. För att alla ska trivas är det viktigt att vi tar hänsyn till varann följer våra regler.

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Hyran betalas i förskott varje månad. Senast sista vardagen i månaden ska hyran vara betald för kommande månad. Betalas inte hyran i tid kan du bli av med ditt hyreskontrakt. Kontakta oss snarast om du av någon anledning skulle få problem med betalningen.

Betalning görs till vårt bankgiro 390-5759, vi har inte autogiro. Däremot kan du lägga in en automatisk dragning hos din bank om du önskar.

Onormalt slitage

Vid onormalt slitage av lägenheten blir du som hyresgäst ersättningsskyldig. Till onormalt slitage hör exempelvis repor och skador i väggar, tak och golv, men även rökskador, spräckt badrumskeramik, mm.

Rökning

Arkons fastigheter är rökfria. Röker du i din lägenhet blir du som hyresgäst ersättningsskyldig den dag du flyttar, eftersom lägenheten då måste saneras.
(En röksanering kostar minst 40 000 kr för en lägenhet om 2 r o k)

Husdjur

Det blir vanligtvis mer slitage på lägenheten om du har husdjur. Viktigt att tänka på är att du blir ersättningsskyldig om det uppstår riv- eller klösmärken på exempelvis golv och väggar.

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos Arkon är du skyldig att ha en hemförsäkring.
En hemförsäkring skyddar dig ekonomiskt om det skulle hända något med din lägenhet eller med dina tillhörigheter. Den är också en trygghet om du själv skulle råka orsaka en skada som du kan bli ersättningsskyldig för.

Visa hänsyn

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att ni är många som bor i samma hus. Särskilt viktigt är att det är lugnt mellan kl. 22.00 – 07.00. Undvik höga ljud, onödigt spring och spolande av stora mängder vatten. Hyreslagen säger också att man ”skäligen bör tåla” vissa störningar. Detta innebär till exempel att ljud av barns lek eller ljud av borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen etc. inte anses som en störning. Ska du ha fest, meddela dina grannar i förväg. Tänk på att du även är ansvarig för dina gäster, så de inte stör grannarna.

Du har rätt till lugn och ro i din bostad. Om du blir störd ska du i första hand kontakta din störande granne direkt. Om detta inte hjälper vänder du dig till oss. Inträffar det något av allvarlig karaktär vänder du dig direkt till polisen.

En hyresgäst som vid upprepade tillfällen stör sina grannar riskerar att bli uppsagd.

Inomhustemperatur

I samtliga lägenheter sitter det element/radiatorer med termostat. Termostaten reglerar värmen så att inomhusluften ska vara mellan ca 20-22 grader. Är elementen kalla beror detta oftast på att det redan är tillräckligt varmt i lägenheten. Termometer ska placeras ca 1 m in i rummet när man mäter. Ibland kan ett element vara kallt medan ett annat är varmt – om inomhusluften är mellan ca 20-22 grader är det inget fel, då kan termostaterna vara lite olika inställda. Undvik att hänga gardiner för termostaten eller ställa möbler för nära. Hänger gardinen för termostaten blir det varmare där än i resten av rummet och då slår termostaten av värmen.

Om rumstemperaturen är under 20 grader och elementet är kallt – prova att vrida termostatventilen mellan öppet och stängt läge ca 10-15 gånger. Ställ sedan ventilen i läget fullt öppen. Hjälper inte detta kontakta oss.

Rättigheter och skyldigheter

Hyreslagen reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som hyresgäst och för oss som hyresvärd.

Dina rättigheter

Som hyresgäst hos Arkon har du rätt till:

 • Snabb och professionell service.
 • Ett tryggt boende med hög kvalitet.
 • God miljö inomhus och utomhus.
 • Att fel som uppstår i boendet åtgärdas inom rimlig tid.

Vi hjälper dig om:

 • Det droppar eller läcker vatten från kranar, toalett eller element. Kontakta oss omgående.
 • Spis, kyl eller frys inte fungerar. Kontrollera först så att ingen säkring har gått.
 • Det är stopp i avloppet, trots att du själv har försökt rensa avloppet.
 • Brandvarnaren inte fungerar, efter att du har bytt batteri.
 • Fönster eller dörrar är svåra att stänga eller är trasiga.
 • Du inte har någon el i lägenheten. Kontrollera först i proppskåpet om så att ingen säkring gått.

Dina skyldigheter

Som hyresgäst har du även vissa skyldigheter gentemot oss som hyresvärd:

 • Betala hyran i tid.
 • Teckna hemförsäkring och el-abonnemang.
 • Vårda och sköta om din lägenhet.
 • Inte störa dina grannar.
 • Följa de regler och föreskrifter som vi har.
 • Anmäla eventuella fel och skadedjur till oss så snart som möjligt.

Detta ansvarar du själv för:

 • Byta glödlampor, lysrör och säkringar. Gäller även ugns- och kylskåpslampor.
 • Byta fläktfilter.
 • Byta batteriet i brandvarnaren.
 • Frosta av kylskåp och frys.
 • Rensa avlopp och golvbrunn vid stopp. (Hjälper inte detta ska du göra en felanmälan.)
 • Felanmäla vattenkranar som droppar eller toaletter som rinner.
 • Behöver du hjälp med något av ovanstående, kontakta oss så hjälper vi dig mot en avgift, se Prislista vid service.

Kom ihåg att:

 • Aldrig spola ner sanitära artiklar i toaletten.
 • Aldrig spola ner matrester, kaffesump, matolja och stekflott mm i avloppen. Det finns särskilda behållare för oljor.
 • Använd aldrig starka kemiska preparat för att rengöra avloppet.
 • Om fel orsakats av onormalt slitage, skadegörelse eller felaktigt handhavande, kan du få betala för reparationskostnaden.
 • Du får inte själv utföra el- eller vatteninstallationer i lägenheten. Kontakta alltid oss för råd om hur du ska gå till väga för att få till exempel diskmaskin eller tvättmaskin inkopplad.
 • Fastigheten är rökfri, väljer du ändå att röka i din lägenhet så får du stå för saneringskostnaden när du flyttar.

Trygghet och säkerhet

För oss är det viktigt att du trivs och känner dig trygg i ditt boende. Vi arbetar aktivt med att öka tryggheten och trivseln i våra fastigheter. Så här bidrar du själv till en tryggare boendemiljö.

Brandvarnare

Din bostad är utrustad med en brandvarnare. Du ansvarar själv för att kontrollera och byta batteriet med jämna mellanrum. Om du behöver hjälp att byta batteriet i brandvarnaren så hjälper vi dig till självkostnadspris.

Brand

 • Trapphuset är fastighetens utrymningsväg, därför får du inte förvara hindrande eller brandfarliga saker i trapphuset.
 • Om det börjar brinna i din lägenhet och du inte kan släcka själv: lämna bostaden och stäng dörren.
 • Om det brinner hos någon annan och det är rök i trapphuset: stanna i din bostad och vänta på räddningstjänsten. Ställ dig gärna så att du är synlig i ett fönster.

Om du vill förbättra ditt personliga brandskydd ytterligare kan du köpa en brandfilt eller en brandsläckare.

Trivsel i tvättstugan

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du på ett naturligt sätt skapa goda relationer med dina grannar. Men tvättstugan är också en plats där konflikter kan uppstå. Vi ber dig därför att noga följa våra trivselregler men även ha visst överseende med att vi alla är olika.

Tvättider

Du får utnyttja tvättstugan enligt de tider som finns på bokningstavlan, den tid du önskar tvätta bokar du med ditt tvättlås eller skriver upp på tvättlistan. När din tvättid är slut ska allt vara klart, även städningen. Om tvättstugan är bokad ett pass utan att någon är där får man ändå inte ta den tiden. Har du bokat en tid så är det din tid under hela tvättpasset. Det är viktigt att hålla sina tider och respektera andras.

Städning i tvättstugan

Städa ordentlig efter er, en självklarhet är att lämna tvättstugan fri från smuts, grus, tvättmedelsrester, ludd i tumlare etc. så att nästa hyresgäst kan börja tvätta direkt utan att behöva ta hand om andras smuts. Låt tvättstugans inventarier och städmaterial vara kvar i tvättstugan.

Grillning

Tänk på följande när du grillar:

 • Den bästa platsen för att grilla är på den gemensamma gården.
 • Ska ni köpa en grill så rekommenderar vi en elgrill då denna inte ryker. Elgrillen är dessutom den enda grill som är tillåten att använda om du grillar på balkongen.
 • Prata med dina grannar innan du grillar så att ingen far illa av rök och grillos.
 • Använd i första hand tändrör, tändklossar eller tändpapper. Undvik tändvätska, använd istället eltändare.

Återvinning och avfall

Genom att sortera ditt avfall kan det mesta komma till nytta igen. Därigenom gör du själv en insats för miljön.

Hushållsavfall och gröna påsen

Hushållsavfall och Gröna påsen slängs i hushållssoporna. Källsorterat avfall kastas i respektive behållare i soprummet.

(Förklaring till Gröna påsen) Från och med hösten 2015 samlas matavfallet från alla hushåll i Tranås kommun in. Insamlingssystemet kallas för Gröna påsen. Matavfallet läggs enskilt i en grön plastpåse, påsen knyts igen med dubbelknut och slängs på samma ställe som hushållssoporna. De gröna påsarna kan du hämta i tvättstugan. När sopbilen hämtar ditt avfall transporteras allt avfall till en sorteringsanläggning där de gröna påsarna sorteras ut och går vidare till en biogasanläggning.

Källsortering

Genom att källsortera och återvinna förpackningar sparar vi såväl råvaror som energi, vilket är bra ur miljösynpunkt. Enligt lag är vi skyldiga att sortera ut bland annat farligt avfall, elektronik, förpackningar och tidningar så att de kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt. I soprummen i våra större fastigheter hittar du särskilda kärl för tidningar, kartong/wellpapp, metallförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, elektronik, batterier, och lampor. Placera det källsorterade avfallet i respektive behållare. Soprummet är ej till för grovsopor, som till exempel trasiga möbler. Hyresgästen ansvarar själv för att de hamnar på kommunens återvinningscentral.

Felanmälan

Behöver du felanmäla något så gör du det på telefonnummer 0140-162 63 eller till info@arkon.se

Detta gäller under jourtid (vardagar efter kl. 16 samt helger)
Under jourtid ringer du bara om ditt ärende är akut. Till akuta ärenden räknas bland annat problem med hissen, totalstopp i avlopp, vattenläcka, kyl/frys som gått sönder, borttappad nyckel mm. Övriga ärenden som inte är av akut karaktär ber vi er avvakta med till nästkommande arbetsdag. Har du själv orsakat ärendet och behöver hjälp under jourtid så debiterar vi en inställelseavgift på 500 kr.

Prislista vid service

Nedan följer en lista på service som vi erbjuder, samt priser för material och arbete.
Betalning sker kontant eller via faktura. För aktuella priser se www.arkon.se

Avflyttning

Det är mycket att tänka på när du ska flytta, både gällande ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här kommer några råd som kan underlätta:

Säga upp lägenheten

Ditt hyreskontrakt måste sägas upp skriftligen. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds från månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Tänk på att även säga upp eventuell parkerings- eller garageplats.

Adressändring

När du flyttar är det viktigt att du gör en flyttanmälan både till Skatteverket och till Adressändring för att din post ska komma till din nya adress.

Flytta elabonnemang

Vid flytt måste du även anmäla detta till din elleverantör så att de flyttar över ditt abonnemang till din nya adress. Du måste även anmäla flytt av eventuellt internetabonnemang.

Besiktning av lägenheten

Vi besiktar din lägenhet när du flyttar, både avseende eventuella skador och flyttstädning. Vid onormalt slitage eller skador på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig. Om du fått bruks- eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Vid besiktningen ska lägenheten vara helt tömd samt städad. Flyttstädningen ska vara utförd enligt vår Checklista för flyttstädning som du även kan hämta på vårt kontor.

Visning av lägenheten

När du sagt upp din lägenhet måste du vara beredd på att vi kommer att visa den för de personer som fått erbjudande om att flytta in efter dig. Vi hör alltid av oss innan en visning och kommer överens om en tid som passar alla parter.

Lämna in nycklarna

När du flyttar måste du lämna in nycklarna till bostaden, samt eventuella nycklar till postfack och tvättlås.
Alla nycklar ska vara inlämnade till vårt kontor senast klockan 11:30 dagen då ditt kontrakt går ut.

Till sist hoppas vi att du har trivts i din lägenhet och hos oss. Vi önskar dig lycka till i din nya bostad!